Bilo nekad jedno vreme kad su ljudi bili bolji

25,00 KM

“Nesumnjivo, pred nama je knjiga lične istorije koja je imala hrabrosti da progovori o temama koje su politika i o politici koja je tema podsmeha i gorkih reči. Petrović ne sudi, on samo želi da njegovi tekstovi budu „sekire za zaleđeno more u nama“ (Kafka) da se ne zaboravi ono što bi trebalo da se pamti, da sujeta ne nadvlada istinu, a politička i svaka druga korist, moral. Ako tako jednom i bude onda će život imati samo vrednost koja ne obavezuje na dostojanstvo i iskrenost, zato neka ostane svedočanstvo da je moguće i drugačije. Dovoljno je.” Petar V. Arbutina

Iz intervjua za Aljazzeru:
“Pre nekoliko godina, video sam moju stariju koleginicu, odličnu glumicu, s kojom sam imao čast da igram u nekoliko predstava, kako prosi ispred crkve Svetog Marka. Videla je i ona mene. Pobegli smo jedno od drugog. Od čega? Zašto? Koga je bila veća sramota? I zašto nas je bila sramota?- ispričao je Petrović, zato knjigu u ruke i prestanimo bježati. Suočimo se!”