Televizija pod opsadom

25,00 KM

U ovoj knjizi kao prvom sveobuhvatnom prikazu političkih i medi­jskih (ne)prilika koje prouzrukuju „sindrom BiH” i „sagu javnih medijskih servisa u BiH” autor, koji se ne predaje u svojim profesion­alnim uvjerenjima, navodi moguće izlaske i puteve iješenja. Želim da se ostvare. Iskustvo je loše. No promjena neće biti dok se ne promi­jeni paradigma rukovodjenja i usvoji shvatanje Bosne i Hercegovine kao građanske države sa jednakim pravima i dužnostima za sve, kao i shvatanje da vlast i mediji služe javnosti, a ne pojedinim zatvorenim elitama izolovanih interesnih grupa.

Boris Bergant, bivši potpredsjednik EBU