Točno na tacno.net – Svijet u kojem živimo

25,00 KM

Da sam ja neko, ovu bih knjigu uvrstila u zadanu literaturu kao antropološki priručnik za studente novinarstva, historije, politologije kao eliminatorni uslov za nastavak studija. Da u startu znaju da sve treba biti podložno preispitivanju, analizi, da sagledaju kolika je moć u značenju riječi i da svaka koja se nalazi u tekstu ima kontekst kojega moraju biti svjesni. Da im osvijesti stupanj odgovornosti da sve ono što napišu i puste u javnost u glavama prosječnog konzumenta formira sutrašnjicu.

Živimo u vremenu slobode izražavanja koja nas ni na koji način ne lišava odgovornosti za stanje društva u kojemu se nalazimo i stanje neizvjesnosti u kojemu ćemo se sutra probuditi. I da oni snose odgovornost i za “propisanu prošlost” koja sasvim sigurno vodi u neizvjesnu budućnost.

prof. Azra Kazija